Вие сте учител, защо тогава не изпробвате готовите за прилагане дейности от образователния пакет “Активно обучение”?  Образователния пакет „Активно обучение” съдържа предложения за забавни училищни дейности, базирани на педагогическия подход активно обучение. Глобалната тема е устойчиво енергийно развитие, а целевата група са учениците на възраст между 6 и 12 години.  

Активно обучение е „научаване чрез действие”.

Ние учим повече и наученото остава по-дълго, ако се сблъскваме с нещата „от първа ръка” и ако се забавляваме, правейки го.  Някога да сте чували ли сте за деня на „Вълнения пуловер”? А за деца, пишещи до директор, за да се оплачат от неговата бълващата газове кола? Това  са примери за деца, активно изучаващи въздействието на енергийното ни потребление върху околната среда. Децата са „хората, вземащи решения утре” и могат да вземат активно участие в собственото си образование, вместо да бъдат пасивни получатели на информация и знание. Запознавайки децата с енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, ще им помогне да изградят бъдещето, от което те искат да са част. 


Какво е описание на дейността?

В образователния пакет „Активно обучение” вие ще намерите комплект описани дейности (уроци). Той е създаден за учителите и описва дейности, които покриват образователните стандарти, изисквани от учебните програми в темите, свързани с енергийното образование. Дейностите са описани стъпка по стъпка – от планирането до реализацията и разсъжденията, които те предизвикват, включват нагледни материали за учениците и препратки към други подходящи образователни материали. Вие избирате колко време да отделите за всяка дейност. Може да пробвате само една или да ангажирате цялото училище в прилагането на целия пакет. Описанията съдържат и „Варианти” на дейностите, с които лесно да ги приспособите към своите нужди.Посетете
Образователния пакет „Активно обучение”

Кой създаде образователния пакет „Активно обучение”?
Образователният пакет „Активно обучение” е един от резултатите на съществуващ 3-годишен Европейски проект – „Интегриране на активно обучение и енергиен мониторинг в училищните програми”, стартирал през януари 2006 година от консорциум от 16 партньора, частично финансиран от програма „Интелигентна енергия за Европа” на Европейската комисия. За резюме на проекта, натиснете тук.
Illustration credits - The Active Learning illustrations have been prepared by Tor Jäger Illustrations (external link)
Intelligent Energy Europe