Jste učitel? Vyzkoušejte důkladně připravené vzdělávací materiály - nástroje Active Learning! Součástí nástrojů Active Learning jsou návrhy na zábavné školní activity založené na pedagogickém principu Active Learning. Tématem je udržitelná spotřeba energie. Materiály jsou určeny pro cílovou skupinu:  děti ve věku 6 – 12 let.

Active Learning je učení při aktivní činnosti Pokud jednotlivé činnosti provádímě sami a baví nás, tak se při nich naučíme více a nabyté znalosti si udržíme po delší dobu. Už jste někdy slyšeli o “Woolly Jumper Day”? A o dětech, které píší svému učiteli stížnost na jejich “plyn hltající auto”?  V obou případech se jedná o děti, které se učí aktivním způsobem o jejich životním prostředí a o dopadu naší energie. Děti jsou řídícím subjektem budoucnosti a mohou si vybrat aktivní cestu v jejich vzdělávání, která je mnohem účinnější, než pasivní příjmání znalostí a informací. Vzdělávání dětí v oblasti energetické efektivnosti a obnovitelných zdrojů jim může pomoci ovlivnit budoucnost, jejíž součástí budou.

Co je to aktivní pracovní list?
V nástrojích Active Learning můžete najít sadu aktivních pracovních listů, které jsou určené pro učitele. V každém z listů jsou popsány aktivity, které se dají zařadit do národních učebních osnov a zároveň jsou vzdělávacím materiálem pro oblast využívání energie. Jednotlivé kroky aktivit jsou detailně popsány od plánování až k realizaci a reflexi, přidány jsou také odkazy na užitečné vzdělávací materiály ke konkrétním tématům. Můžete se sami rozhodnout, kolik času aktivitám budete věnovat. Můžete vyzkoušet samostatné aktivity v jednotlivých třídách, případně zapojit celou školu do bloku aktivit. V popisu aktivit je doporučena kombinace s jinými pracovními listy, jednotlivá témata se tak mohou navzájem vhodně doplňovat. Přejděte na Nástroje Active Learning 

Kdo vytvořil nástroje Active Learning?
Nástroje Active Learning jsou jedním z výsledků tříletého evropského projektu s názvem “Integration of Active Learning and energy monitoring with school curricula” (“Integrace Active Learning a monitorování energetické spotřeby v rámci školních osnov”) zahájeného  konsorciem (16 zemí) v lednu roku 2006, který je částečně financován z programu Evropské komise: Intelligent Energy Europe Programme. Více o tomto projektu se dozvíte zde.

Illustration credits - The Active Learning illustrations have been prepared by Tor Jäger Illustrations (external link)
Intelligent Energy Europe