Tältä sivustolta löydät opettajien käyttöön suunnitellun Active Learning -työkalupakin, joka sisältää opetusmateriaalia kestävän kehityksen opetukseen sekä ympäristöopetukseen. Työkalupakki tarjoaa valmiita tehtäväehdotuksia, jotka perustuvat tekemällä ja kokemalla oppimiseen. Kaikki tehtävät liittyvät kestävään energiankäyttöön ja soveltuvat 6-12 -vuotiaille oppilaille. 

Aktiivinen oppiminen on tekemällä oppimista

Itse tekemällä opitaan enemmän ja tieto säilyy muistissa pidempään. Oletko kuullut päivästä ilman sähköä tai energia-agenteista jotka jahtaavat energiasyöppöjä? Molemmat ovat esimerkkejä opetusmenetelmistä, joilla lapset oppivat käytännönläheisesti energiankulutuksen vaikutuksista ympäristöömme. Lapset ovat huomisen päättäjiä ja voivat ottaa aktiivisen roolin omassa oppimisessaan sen sijaan, että he olisivat vain passiivisia tiedon vastaanottajia. Opettamalla lapsille järkevää energiankäyttöä, autamme heitä rakentamaan tulevaisuutta, joka perustuu nykyistä kestävämpään energiankäyttöön.


Mitä tehtäväkortit sisältävät?
Active Learning -työkalupakista löydät opettajien käyttöön tarkoitettuja tehtäväkortteja. Tehtävät sopivat hyvin opetussuunnitelman kestävän kehityksen aihekokonaisuuteen sekä muuhun ympäristöopetukseen. Tehtäväkorteissa on yksityiskohtaiset ohjeet tehtävän suorittamiseen suunnittelusta tulosten pohdintaan asti. Ne sisältävät materiaaleja myös oppilaiden käyttöön sekä vinkkejä muista aiheeseen liittyvistä opetusmateriaaleista. Voit itse päättää, kuinka paljon tehtävään käytetään aikaa. Voit kokeilla yhtä tehtävää, tai ottaa koulun käyttöön kokonaisen sarjan tehtäviä. Tehtäväkuvauksissa on esitetty myös erilaisia muuntelumahdollisuuksia, jotta voit soveltaa tehtäviä omiin tarpeisiisi.Siirry Active Learning -työkalupakkiin.

Hyväksi havaittuja energiaopetuksen menetelmiä ympäri Eurooppaa
Active Learning -työkalupakki on syntynyt kolmivuotisen Active Learning -projektin tuloksena, joka käynnistyi tammikuussa 2006. Projektissa on mukana 16 organisaatiota 14 maasta. Projekti on osittain Euroopan komission Intelligent Energy Europe IEE -ohjelman rahoittama.  Lisätietoa projektista.

Illustration credits - The Active Learning illustrations have been prepared by Tor Jäger Illustrations (external link)
Intelligent Energy Europe