Minkälaista elämämme olisikaan ilman sähkölaitteita? Me kaikki käytämme monia sähkölaitteita joka päivä. Tehtävät opettavat energiaa säästävän käyttäytymisen merkityksen ja sen, kuinka pienillä muutoksilla voimme säästää rahaa ja ympäristöä.  

TUTKIMME ENERGIAMERKINTÖJÄ (PDF)
Oppilaat tutustuvat laitteiden energiamerkintöihin vierailemalla paikallisessa kodinkoneliikkeessä ja laskevat paremman energialuokan laitteiden takaisinmaksuaikoja verrattuna huonomman energialuokan laitteisiin.
   

VALMIUSTILAT KODISSANI
(PDF)
Tiedotusvälineiden ja tutkimusten mukaan sähkölaitteiden valmiustilat kuluttavat suuria määriä sähköä ja miljoonia euroja joka vuosi. Pitääkö tämä paikkansa? Oppilaat etsivät vastausta kysymykseen mittaamalla yleisimpien kodin sähkölaitteiden valmiustilan kulutusta.
   

KATTILARALLI (PDF)
Vedenkeitto on osa jokapäiväistä elämää (teevesi, perunoiden tai pastan keittäminen jne.) Yksinkertaisilla käyttäytymistapojen muutoksilla voi säästää energiaa, rahaa ja aikaa. Kattilaralli on vedenkeittokilpailu, jonka avulla oppilaille osoitetaan energiaa säästävän käyttäytymisen merkitys.  

SÄHKÖLLÄ ON VÄLIÄ (PDF)
Oppilaat listaavat kotinsa sähkölaitteita ja selvittävät niiden sähkönkulutusta tehtävän liitteiden avulla. Oppilaat selvittävät sähkölaitteiden osuuden kotitalouden energiankulutuksesta. Kotitehtävän kautta myös vanhemmat saadaan aktivoitua aiheen käsittelyyn ja pohtimaan sähkönsäästömahdollisuuksia.  


PÄIVÄ ILMAN SÄHKÖÄ
(PDF)
Mihin kaikkeen tarvitsemme päivittäin sähköä? Minkälaista olisi viettää päivä ilman sähköä? Oppilaat pohtivat keskustellen millaista esi-isiemme elämä on ollut ilman sähköä ja yrittävät sen jälkeen elää yhden päivän itse ilman sähköä.
 KOULUN ENERGIANKULUTUKSEN SEURANTA (PDF)
Kouluissa kuluu paljon energiaa. Energiankäytössä saavutetut säästöt tuovat kouluille myös taloudellista säästöä. Oppilaat seuraavat säännöllisesti koulun energiankulutusta lämmityksen, sähkön ja ilmanvaihdon osalta. Energiaseurannan avulla oppilaat tulevat tietoisiksi koulun energiankulutuksesta ja omista mahdollisuuksistaan vaikuttaa kulutukseen.
Active Learning -työkalupakista löydät tehtäväkortteja, jotka sisältävät opetusesimerkkejä kuudesta eri aihealueesta. Tehtäväesimerkit ovat eri maiden opettajien ja oppilaiden testaamia. Vaihe vaiheelta etenevien ohjeiden lisäksi korteissa on myös muuta opetuksessa hyödynnettävää materiaalia ja linkkejä taustatiedon lähteille.Opettajille suunnattu materiaali on merkitty vasemmassa reunuksessa olevalla kuvakkeella Oppilaiden käyttöön tarkoitettu materiaali on merkitty  kuvakkeella.

Aihealueet ovat:  
 
 Energiaseuranta Valaistus
Lämmitys Sähkölaitteet
Vdenkäyttö Liikkuminen

Tavoitteena on antaa oppilaille tietoa energiansäästöstä ja energiatehokkuudesta sekä niiden vaikutuksista energiakustannuksiin. Oppilaat saavat tietoa luokkahuoneen sisäilmasta ja sen laatuun vaikuttavista tekijöistä. Tehtävien aiheina ovat eristys, lämmitys, ikkunoiden energiatehokkuus sekä aurinkoenergia.

ENERGIATALO (PDF)
Lämmitys kuluttaa eniten energiaa kotitalouksissa. Oppilaat tekevät mielikuvitusrakennuksen “laatikkotalon”, suunnittelevat sen ja päättävät miten se eristetään. Oppilaat tekevät lämpötilamittauksia valmiissa talossa.

ENERGIAETSIVÄ
(PDF)
Tehtävän tavoitteena on lisätä oppilaiden ymmärrystä luokan sisäilmasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Oppilaat tutkivat luokkahuoneen kylmiä ja kuumia kohtia, seuraavat vedon määrää “Vet-o-Mittarilla” ja tekevät kokeen kuumilla ja kylmillä tölkeillä.


KOULUN ILMANVAIHTO (PDF)
Tässä tehtävässä oppilaat tarkastelevat ikkunoiden vaikutusta koulun energiatehokkuuteen/energiankulutukseen. Oppilaat etsivät luokasta vetoisia kohtia ja oppivat, miten vetoa voi estää yksinkertaisilla toimilla. Oppilaat opettelevat myös tuulettamaan luokkia lämpöä tuhlaamatta.

AURINKOUUNI  (PDF)
Aurinko on ehtymätön uusiutuvan energian lähde. Tehtävässä tutustutaan aurinkoon uusiutuvana energialähteenä askartelemalla erityyppisiä yksinkertaisia aurinkouuneja. Uunien ominaisuuksia vertaillaan lämmittämällä niissä suklaata “Maukas tapa oppia uusiutuvia energialähteitä.”Liikkumistapamme ovat muuttuneet radikaalisti viimeisten sukupolvien aikana. Teemme joka vuosi yhä enemmän matkoja autolla ja vähemmän kävellen tai pyöräillen. Liikenteellä on vaikutuksia kouluun sekä oppilaisiin - ei pelkästään ympäristövaikutuksiin, mutta myös oppilaiden terveyteen, fyysiseen kuntoon ja ennen kaikkea liikenneturvallisuuteen. 

KOULUMATKAN CO2 JALANJÄLKI
(PDF)
Koulumatkojen liikkumistavan valinnalla on ympäristövaikutuksia. Oppilaat mittaavat koulumatkansa pituuden ja kuinka paljon aikaa sen kulkemiseen kuluu. Tehtävässä lasketaan koulumatkan aiheuttamat päivittäiset CO2 -päästöt ja keskustellaan eri liikkumistapojen hyödyistä ja haitoista.
    

TARKKAILIJA VON KAARA (PDF)

Oppilaat tarkkailevat liikenteessä 100 ajoneuvoa ja laskevat autoissa olevien matkustajien määrän. Sen jälkeen oppilaat keskustelevat eri ajoneuvojen hyödyistä ja haitoista sekä mahdollisuuksista vähentää liikenteen energiankulutusta ja sen aiheuttamia päästöjä. Mitä etua tai hankaluuksia on auton lainaamisesta?
    

RAKENNA OMA AJONEUVOSI (PDF)
Jokainen kuljetustapa tarvitsee energiaa liikkuakseen. Oppilaat rakentavat valitsemistaan jätemateriaaleista ajoneuvoja ja yrittävät keksiä tapoja, joilla ajoneuvot saadaan liikkumaan. Oppilaat kokeilevat ajoneuvoja ja keskustelevat nopeuksista, etäisyyksistä ja siitä, mitä energialähteitä voimme hyödyntää kulkuneuvojen liikuttamisessa ja mitkä energialähteistä ovat uusiutuvia.
 
  
LIIKKUMISTAVAT ENNEN JA NYT (PDF)

Oppilaat tutkivat erilaisia liikkumistapoja ja niiden vaikutuksia ympäristöömme. Tehtävässä oppilaat vertailevat ja analysoivat omia, vanhempiensa sekä isovanhempiensa liikkumistapoja saadakseen selville miten liikkumistavat ovat muuttuneet ajan kuluessa.
 

 

Tuhlaamme helposti vettä suuria määriä joka päivä. Näiden tehtävien avulla oppilaat ymmärtävät, että vesi on rajallinen luonnonvara ja oppivat käyttämään vettä säästeliäästi. Oppilaat oppivat myös tuntemaan uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia veden lämmittämisessä. 

KESYTÄ KOTISI VESIPEDOT
(PDF)

Oppilaat ymmärtävät, että vesi on rajallinen luonnonvara ja kulutamme vettä tarpeettomasti joka päivä. Oppilaat tarkkailevat veden kulutusta kotonaan ja oppivat huomaamaan turhan veden kulutuksen ja osaavat estää sen helpoilla toimilla.
  

KOULUN VEDEN TUHLAUS KURIIN (PDF)

Oppilailla voi olla suuri vaikutus koulun veden kulutukseen. Oppilaat kirjaavat ylös koulun epäkunnossa olevat hanat, wc-pöntöt sekä kunnolla sulkematta jääneet vesihanat. Oppilaat laskevat, kuinka paljon vuotavat hanat kuluttavat vettä turhaan.
 

UOHOKEITIN
(PDF)
Oppilaat tekevät ämpäristä ja tuoreesta ruohosta keittimen joka lämmittää vettä. Oppilaat seuraavat veden lämpötilan kohoamista. Tuloksia voidaan verrata aurinkokeittimen tuloksiin (seuraava tehtävä). Oppilaat saavat tietoa bioenergian, erityisesti biomassan hyödyntämisestä, sekä niiden merkityksestä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.
 

AURINKOKEITIN (PDF)

Oppilaat rakentavat aurinkokeittimen suuresta laatikosta, mustasta silkkipaperista ja alumiinifoliosta sekä kokeilevat keittää sillä vettä. Oppilaat etsivät keittimelle parasta paikkaa ja tarkkailevat minkälaisissa olosuhteissa vesi lämpenee parhaiten. Tuloksia voidaan verrata ruohokeittimen tuloksiin. Aurinkokeittimen toimintaa kannattaa kokeilla vain lämpimänä kesäpäivänä.

Valaistus on näkyvimpiä energiankäyttömuotoja arkielämässämme. Valaistuksen energiankulutukseen on myös helppo vaikuttaa. Valojen sammuttaminen huoneesta poistuessa muuttuu melko vaivattomasti rutiiniksi. On helppo vähentää energian tuhlausta ilman että mukavuus kärsii. Tehtävien avulla oppilaat tulevat tietoisiksi todellisesta valaistuksen tarpeestaan ja mahdollisuuksistaan välttää tuhlausta.

VALOVAHDIT (PDF)

Valaistus on yksi konkreettisimmista asioista, johon oppilaat käyttävät sähköä jokapäiväisessä elämässään. Oppilaat mittaavat ajan, jonka valaistus on päällä, ja seuraavat sään vaikutusta valaistustarpeeseen. Sen jälkeen oppilaat yrittävät vähentää tarpeetonta valaistusta ja laskevat näin saavutetun energiansäästön.

SAMMUTA VALOT (PDF)

Valaistuksen osuus koulun sähkön käytöstä voi olla lähes puolet. Tehtävän tavoitteena on, että oppilaat ja opettajat sammuttavat valot aina kun niitä ei tarvita. Oppilaat askartelevat värikkäitä valojen sammuttamisesta muistuttavia tarroja ja liimaavat niitä valokatkaisimien viereen ympäri koulua.


VALOKATKAISIJOIDEN METSÄSTYS
(PDF)
Oppilaat tekevät kartan, josta selviää valokatkaisijoiden sijainti ja mitä valoja niihin on kytketty. Jotta koulun sähkönkäyttö saadaan hallintaan, kaikkien koulussa olevien on tärkeää tietää valokatkaisijoiden sijainti.
 

VALAISE VIISAASTI (PDF)

Oppilaat selvittävät erilaisten lamppujen sähkönkulutusta etsimällä tietoa kaupoista, internetistä ja muista lähteistä. Sen jälkeen oppilaat kartoittavat luokkahuoneen tai kotinsa lamput ja laskevat kuinka paljon energiaa voitaisiin säästää energiansäästölamppuihin vaihtamalla.
  

AURINKO - VALON JA VARJON LÄHDE (PDF)
Oppilaat tarkkailevat auringon valoa ja sen vaikutusta eri