Jei jūs esate mokytojas, kodėl jums neišbandžius tiesioginiam naudojimui paruoštos mokomosios medžiagos Aktyvaus mokymosi priemonių paketuose? Aktyvaus mokymosi priemonių paketuose yra linksmos mokyklinės veiklos, pagrįstos Aktyvaus mokymosi pedagoginiu principu, pasiūlymai. Tema yra darni energetikos plėtra. Tikslinė grupė yra 6-12 metų moksleiviai.

Aktyvus mokymasis yra mokymasis darant.

Mes daugiau mokomės ir žinios įgyjamos ilgesniam laikui, jei mes dalykus pirmiausiai išbandome ir mums šis tyrimas pasirodo smagus.  Ar kada nors girdėjote apie Vilnonio Megztinio dieną? O kaip jums, kai vaikai rašo savo mokytojui, pasiskųsdami dėl jo dujas ryjantį automobilį? Abu pavyzdžiai yra iš aktyvaus mokymosi apie aplinką ir mūsų energijos poveikį. Vaikai priima sprendimus dėl rytojaus ir gali aktyviai dalyvauti savo švietime, o ne būti pasyviais informacijos ir žinių gavėjais. Vaikų mokymas apie energijos efektyvumą ir atsinaujinančius energijos šaltinius gali padėti jiems sukurti ateitį, kurios ateitimi jie norėtų būti.


Kas yra veiklos lapas?

Aktyvaus mokymosi priemonių paketuose rasite eilę veiklos lapų. Jie skirti mokytojams ir kievienas aprašo veiklą, kuria galima pasinaudoti siekiant patenkinti mokymo reikalavimus nacionalinėje programoje, kurios tikslas yra ir energetinis švietimas. Lapai aprašo veiklą žingsnis po žingsnio nuo planavimo iki įgyvendinimo ir apsvarstymo, ir juse yra padalomoji medžiaga moksleiviams bei nuorodos į papildomą šviečiamąją medžiagą. Jūs nusprendžiate, kiek laiko bus skirta šiais veiklai. Jūs galite išbandyti tik vieną veiklą ar įtraukti visą mokyklą į visą veiklos paletę. Aprašymuose yra ir pasiūlymai variacijoms, kad veiklą gakima būtų nesunkiai priderinti jūsų poreikiams.Eikite į Aktyvaus mokymosi priemonių paketus.


Kas sukūrė Aktyvaus mokymosi priemonių paketus?
Aktyvaus mokymosi priemonių paketai yra vieni iš įdomaus Europos projekto „Aktyvaus mokymosi ir energijos stebėjimo integravimas į mokyklos programą“ rezultatų; projektas pradėtas 2006 metų sausio mėnesį   16 partnerių konsorciumo, kurį dalinai finansuoja Europos Komisijos programa „Darni energetika Europai“. Norėdami pažiūrėti projekto santrauką, spauskite čia. 

Illustration credits - The Active Learning illustrations have been prepared by Tor Jäger Illustrations (external link)
Intelligent Energy Europe