MOKYKLOS ENERGIJOS VARTOJIMO STEBĖJIMAS (PDF)
Mokyklos linkusios naudoti daug energijos, naudodamos didelius biudžetus ir gali finansiškai laimėti, valdydamos savo energijos vartojimą. Moksleiviai reguliariai stebės mokyklos energijos, tokios kaip dujos, elektra, centralizuotas šilumos tiekimas ar skystas kuras, vartojimą.
Stebėdami moksleiviai sužinos apie mokyklos energijos vartojimą ir kuo jie patys galėtų prisidėti, kad sumažintų.
 
Aktyvaus mokymosi priemonių paketuose jūs rasite visą eilę veiklos lapų su pasiūlymais linksmai ir įdomiai veiklai šešiose temose. Veiklos buvo išbandytos mokytojų ir mokinių 15 skirtingose valstybėse. Pažingsninius aprašymus seka naudinga medžiaga ir nuorodos. Medžiaga skirta mokytojams yra pažymėta viršutiniame kairiajame kampe,  kai dalinimui skirta medžiaga vaikams yra pažymėta . Atitinkamos nuorodos į nacionalines programas gali būti randamos kiekvienai veiklai 
Temos yra

 Energijos stebėjimas Apšvietimas
Patalpų šildymas   Elektriniai prietaisai 
Karštas ir šaltas vanduo Transportas

Suteikiamos mokiniams žinios apie energijos išsaugojimą ir energijos efektyvumąm kartu įtraukiant ir kaštus. Padidinti jų žinias apie „šiluminį klimatą“ klasėse ir kas jį įtakoja. Šios veiklos dėmesys bus izoliacija, šildymas ir aušinimas, langai ir saulės kaip atsinaujinančio energijos šaltinio įvedimas.  

ENERGETINIS PASTATAS (PDF)
Pastato šildymas ir aušinimas yra galutinis naudojimas, kuris puityje sunaudoja daugiausiai energijos. Moksleiviai suprojektuos „energetinį pastatą“ ir nuspręs, kaip jį izoliuoti. Jie pastatys namą ir išbandys jo galią įvairiose pozicijose išlaikyti maišą su ledu šaltai  

SPECIALŪS ENERGETIKOS TYRINĖTOJAI
(PDF)
Didinamos moksleivių žinios apie jų klasės šiluminį klimatą, ir kas jį įtakoja. Moksleiviai ištyrinėja karštus ir šaltus savo klasės taškus, stebi skersvėjų lygį klasėje su „skersvėjų skaitikliais“ ir vykdo eksperimentą su karštomis ir šaltomis skardinėmis.
 

VĖDINIMO ASPEKTAI MOKYKLOSE (PDF)

Ši veikla moko vaikus apie langų energijos efektyvumą. Mokiniai patikrins langus dėl skersvėjų ir sužinos, kaip apsaugoti juos paprstomis priemonėmis, ir kaip teisingai vėdinti klasę su mažiausiais šilumos nuostoliais.
 

SAULĖS KROSNIS (PDF)

Saulė yra mūsų pats gausiausias atsinaujinančios energijos šaltinis. Savo veikloje mokiniai pastatys įvairius saulės krosnies tipus. Jie išmatuos ir palygins savo krosnių veikimą tirpdydami šokoladą krosnyje. “Skanus” būdas išmokti apie atsinaujinančią energiją.


Kadangi kiekvienas keliauja vis daugiau ir kelionės tampa vis ilgesnės, klausimas, kaip ir kodėl mes judame, tampa vis labiau reikšmingas. Tai, kaip mes keliaujame, labai stipriai pasikeitė per praėjusias kelias žmonių kartas. Mes kiekvienais metais vis daugiau keliaujame automobiliais ir mažiau vaikštome bei važiuojame dviračiais. Transporto problema visiškai veikia ir mokyklas bei mokinius – ne tik turint omeny poveikį aplinkai, bet ir moksleivių sveikatai, bet ir fizinei būklei ir ne mažiau svarbu – saugumui keliuose.  

CO
2 PĖDSAKAS KELYJE IŠ NAMŲ Į MOKYKLĄ
(PDF)
Transporto priemonės pasirinkimas kelionei iš namų į mokyklą turi poveikį aplinkai. Moksleiviai registruos savo nukeliaujamą atstumą iš namų į mokyklą ir kelionės laiką. Suskaičiuos, kiek kasdien jie išleis CO2 emisijų ir aptars įvairių transporto priemonių privalumus bei trūkumus.  


INSPEKTORIUS ponas AUTOMOBILIS (PDF)
Judėjimo gatvėje metu moksleiviai stebi 100 automobilių ir registruoja automobilio tipą bei asmenų skaičių jame. Tada moksleiviai aptaria įvairių automobilių tipų privalumus ir trūkumus ir galimybes sumažinti energijos vartojimą bei taršą. Kokia yra nauda ir sunkumai, bendrai naudojantis automobiliais?     

SUKONSTRUOKITE SAVO TRANSPORTO PRIEMONĘ (PDF)
Kiekvienam transporto tipui reikalinga energija judėti priekin. Moksleiviai suprojektuoja savo pasirinktas transporto priemones iš atliekinių medžiagų ir randa būdus, kaip priversti šią priemonę judėti. Tada jie išbando savo transporto priemones ir aptaria jų greitį bei atstumą, ir kokie energijos šaltiniai gali būti naudojami priversti mūsų priemones judėti, ir kurie šaltiniai yra atsinaujinantys.  

KELIAVIMAS ŠIANDIEN IR ANKSČIAU (PDF)
Šioje veikloje moksleiviai tiria įvairius transporto tipus ir jų poveikį mūsų aplinkai. Jie taiko savo nuosavą kelionių patirtį ir apklausia tėvus bei senelius, kad sužinotų, kaip pasikeitė kelionės įvairiose kartose, ir pasvarsto apie energetines perspektyvas praeities ir ateities transporto priemonėse.  

 

Ši veikla leidžia mokiniams suprasti, kad vanduo yra baigtinis ribotas vandens išteklis, o mes linkę iššvaistyti nemažus jo kiekius kiekvieną dieną. Mokiniai pamatys atsinaujinančios energijos potencialą, naudodamiesi savo pačių pasigamintais žolės ir saulės katilais.  

PINIGŲ NULEIDIMAS Į KLOZETĄ
(PDF)
Geriamas vanduo yra ribotas gamtinis išteklis, o mes linkę iššvaistyti nemažus jo kiekius kiekvieną dieną. Tegul moksleiviai stebi ir registruoja vandens vartojimą namuose. Tikimasi, kad moksleiviai išmoks imtis atsakomybės ir ribos vandens švaistymą paprastomis priemonėmis.


MAŽI LAŠELIAI– DIDELIS VANDENS ŠVAISTYMAS (PDF)
Mokiniai turi labai didelį poveikį vandens vartojimui mokykloje ir namie. Mokiniai registruoja blogai veikiančius čiaupus ir tualetus, o taip pat čiaupus, kurie nebuvo tinkamai išjungti, ir matuoja, kiek vandens buvo iššvaistyta, varvant čiaupams.

PASIGAMINKITE SAVO ŽOLĖS KATILĄ
(PDF)
Moksleiviai paverčia kibirą ir šviežią žolę į žolės katilą, kuris gali šildyti vandenį vien tik pastatytas ir paliktas. Moksleiviai seka, kaip kinta vandens temperatūra. Rezultatus galima palyginti su saulės katilu (žiūr. sekančią veiklą). Moksleiviai įgyja supratimą, kaip naudojama atsinaujinanti energija ir biomasė, ir jos svarba kovoje prieš klimato kaitą ir iškastinio kuro mažėjimą.
 

PASIGAMINKITE SAVO SAULĖS KATILĄ (PDF)
Su didele dėže, juodu audeklu ir metaline folija mokiniai sukonstruos saulės katilą ir bandys šildyti vandenį. Geriausia vieta ir oro sąlygos yra išbandomi ir rezultatus galima palyginti su žolės katilu (žiūr. Ankstesnę veiklą). Akivaizdu, kad geriausia saulės katilą išbandyti karštą ir saulėtą vasaros dieną.

Apšvietimas yra vienas iš labiausiai matomų elektros panaudojimų mūsų  kasdieniniame gyvenime. Tai taip pat elementas, kurį mes galime lengvai valdyti. Nereikia daug pastangų, kad įprastum išjungti elektrą išeidamas iš kambario. Kitais žodžiais tariant lengva sumažinti energijos švaistymą, ir iš tikrųjų taip yra be kivirčų ir komforto netekimo. Siūlomoje veikloje mokiniai sužino apie savo poreikį šviesai ir galimybę išvengti švaistymo.  

ŠVIESOS GLOBĖJAS (PDF)
Apšvietimas yra vienas iš labiausiai matomų elektros panaudojimų moksleivių kasdieniniame gyvenime. Mokiniai matuoja, kiek laiko šviesa būna įjungta ir seka, kaip poreikis šviesai kinta nuo oro. Tada jie bando sumažinti nereikalingą šviesos naudojimą ir skaičiuoja sutaupytą energiją.    

ŠVIESOS IŠJUNGIMAS (PDF)
Net jūs, mokiniai, galite prisidėti prie energijos taupymo ir energijai efektyvaus elgesio praktikos. Mokiniai paruošia spalvotus lipdukus, kurie prilipdomi prie šviesos jungiklių, kad visiems primintų, kad reikia išjungti šviesą, kai jos nebereikia.
   

JUNGIKLIŲ ŽEMĖLAPIS (PDF)
Moksleiviai sudaro šviesos jungiklių ir prie jų prijungtų lempučių žemėlapį. Žinodami, kuris jungiklis valdo kurią lemputę, darote pirmą žingsnį į energijai efektyvų elgesį ir išjungiate nereikalingą šviesą.   TAUPYMŲ IŠRYŠKINIMAS Tyrinėdami lemputes, ieškodami internete ir lankydamiesi parduotuvėse, mokiniai sužinos, kokios būna lemputės ir jų energijos vartojimas. Tada jie apžiūri savo namuose arba klasėje ir suskaičiuoja energijos kiekį, kurį galima sutaupyti, įsukus energijai efektyvias lemputes.  

SAUS KELIAS (PDF)  

Moksleiviai stebi ir užrašo saulės taką danguje ir kaip jis kinta pagal dienos laiką ir sezoną. Tada jie susieja savo atradimus su saulės energijos veikimu ir atsinaujinančia energija apskritai.Kaip atrodytų pasaulis be elektros ir elektros prietaisų? Mes visi kasdien naudojame daug elektros prietaisų. Ši veikla mokys mokinius efektyvaus energijos vartojimo elgesio ir kaip paprastai pakeitimais apsaugoti aplinką, sutaupyti laiką ir pinigus. 

ENERGETINIŲ ETIKEČIŲ DETEKTYVAI
(PDF)
Moksleiviams pristatomos prietaisų energetinės etiketės – “A” yra geriau nei “G”. Tada jie apsilanko vietinėje parduotuvėje ir bando nustatyti geriausius ir blogiausius prietaisus savo kategorijoje, ir kokios yra jų kainos.      
    

BUDĖJIMO REŽIMO ELEKTROS ENERGIJA NAMUOSE (PDF)
Iš žiniasklaidos ir mokslinių projektų girdime, kad „budėjimo režimas“ suvartoja daug energijos ir milijonus € kasdien. Ar tai teisybė? Mokiniai matuos budėjimo režimo elektros vartojimą tipiniams buitiniams prietaisams, palygins jį su visu to prietaiso energijos vartojimu.     

PUODŲ LENKTYNĖS (PDF)
Vandens kaitinimas arbatai, bulvėms, makaronams... yra kasdienė veikla. Moksleiviai lenktyniauja, kas greičiau užkais vandens puodą. Paprastas elgesio pakeitimas gali sutaupyti energijos, o kartu laiko ir pinigų – kitais žodžiais tariant toks būtų puodų lenktynių esminis laimėjimas.   

ELEKTROS ENERGIJOS SKAIČIAVIMAS (PDF)
Namuose moksleiviai sudaro elektrinių prietaisų sąrašą, jų galią vatais ir kiek laiko jie yra naudojami. Tada mokykloje jie suskaičiuoja energijos vartojimą ir aptaria, kokią dalį jų naudojimo valandos, o taip pat galia sudaro visame namų energijos vartojime.  

VIENA DIENA BE ELEKTROS
(PDF)
Kuo mes naudojamės kiekvieną dieną, kas naudoja elektros energiją? Ir kaip atrodytų diena be elektros? Diskutuodami mokiniai apsvarsto, ką veikdavo mūsų protėviai prieš atrandant elektrą. Tada jie bando pragyventi vieną dieną nesinaudodami elektra ir aptaria, ką patyrė.