Hvis du er lærer bør du prøve ut ferdig undervisningsmateriell i verktøyskrinet på Active Learning.Verktøyskrinet inneholder forslag til morsomme aktiviteter basert på de pedagogiske prinsippene rundt aktivitetsbasert læring. Emnene er bærekraftig energiutvikling. Målgruppen er elever i alderen 6-12 år.

Aktivitetsbasert læring er “learning by doing”.

Vi lærer mer og lærdommen sitter lenger når vi erfarer ting på egenhånd.
Har du hørt om Woolly Jumper Day eller Regnmakernes Vennergidag?Eller hva med elever som skriver tilrektor og klager på den forurensende bilen hans? Begge er eksempler på barn som aktivt lærer om miljøet og energibrukens innvirkning på jorda vår. Prosjektet baserer seg på ideen om at barn er viktige samfunnsborgere somkan ta en aktiv del i egen utdanning, og ikke bare være passive mottakere av informasjon og ny kunnskap. Ved å lære eleven om energieffektivitet og fornybare energiressurser kan vi hjelpe dem å skape en fremtid de selv vil ønske å være en del av.

Hva er et aktivitetsark?
I verktøyskrinet finner du et sett med aktiviteter. Disse skal hjelpe læreren og hvert enkelt beskriver en aktivitet som kan benyttes til å møte undervisningskravene til blant annet temaet energi i den nasjonale læreplanen.Arkene beskriver aktivitetene steg for steg, fra planlegging til gjennomføring og refleksjoner, og inkluderer materiell til utdeling og referanser til annet supplerende undervisningsmateriell. Du bestemmer selv hvor mye tid som ønsker å bruke på hver enkelt aktivitet. Du har mulighet til å prøve ut en enkelt aktivitet eller du kan involvere hele skolen med en rekke aktiviteter. Beskrivelsene inneholder forslag til variasjoner slik at aktivitetene enkelt kan justeres etter din skoles behov.Gå til verktøyskrinet for aktivitetsbasert læring

Hvem har laget verktøyskrinet?

Verktøyskrinet er et av resultatene av et spennende treårig prosjekt for barn i alderen 6-12 år.
Prosjektets fullstendige tittel er: Integration of Active Learning and Energy Monitoring with School Curricula”. Prosjektet startet I januar 2006 av et consortium bestående av 16 land, delvis finansiert av ”the Intelligent Energy Europe programme of the European Commission”. For å se en oppsummering av prosjektet, vennligst klikk her.
 

 

  

Illustration credits - The Active Learning illustrations have been prepared by Tor Jäger Illustrations (external link)
Intelligent Energy Europe