Är du lärare? Då är du välkommen att använda vårt färdiga utbildningsmaterial som finns här i Active Learnings verktygslåda! Verktygslådan innehåller förslag på roliga skolaktiviteter baserade på den pedagogiska Active Learning-principen, interaktivt lärande. Ämnesområdet är hållbar energianvändning. Målgruppen är barn i åldrarna 6-12 år.

Active Learning betyder att lära genom att göra.
Vi lär oss bättre och vi kommer ihåg kunskapen längre om vi får uppleva kunskapen och tycker att det är roligt. Har du hört talas om “Ylletröjs-dagen”? Eller barn som skriver till sina lärare och anmärker på deras bensinslukande bilar? Båda är exempel på aktiviteter där barn aktivt får lära sig om sin miljö och vilken påverkan energianvändningen har. Barnen är morgondagens beslutsfattare, de kan ta en aktiv roll I sitt eget lärande istället för att vara passiva mottagare av information och kunskap. Att på detta sätt lära barn om effektiv energianvändning och förnybara energikällor hjälper dem att kunna skapa den framtid de önskar vara en del av.


Vad är ett aktivitetsblad?
I Active Learnings Verktygslåda hittar du en uppsättning aktivitetsblad. Dessa är avsedda för lärare och varje aktivitetsblad är en övningsuppgift som kan användas för att, enligt skolplanen och kursplanerna, lära barnen om energi. Aktivitetsbladen beskriver övningen steg för steg, från planering till genomförande och eftertanke. Varje övning finns i två exemplar – en avsedd för läraren och en som är avsedd att kopieras upp till eleverna. Det är du som lärare som bestämmer hur mycket tid som ska avsättas till övningarna. Kanske vill du bara prova en enda aktivitet i en enda klass eller kanske vill du engagera hela skolan i en mängd aktiviteter. Övningsuppgifterna innehåller också förslag på variation så att du som lärare kan anpassa övningen efter dina och elevernas förutsättningar. Klicka här för att gå till Active Learnings verktygslåda.

Vem har skapat Active Learnings verktygslåda?

Active Learnings verktygslåda är ett av resultaten av det spännande 3-åriga EU-projektet “Integration of Active Learning and energy monitoring with school curricula”.
Projektet startade i januari 2006 med ett konsortium bestående av 16 partners och är delvis finansierat av Europeiska kommissionens program Intelligent energi i Europa. För en sammanfattning av projektet klicka här.

 

 

  

Illustration credits - The Active Learning illustrations have been prepared by Tor Jäger Illustrations (external link)
Intelligent Energy Europe