SPREMLJANJE PORABE ENERGIJE V ŠOLI (PDF)
Šole so navadno veliki porabniki energije s prekoračenimi proračuni, zato jim nadzorovana poraba energije prinese finančno korist. Učenci redno spremljajo porabo plina, električne energije, kurilnega olja ali porabo iz daljinskega ogrevanja. S spremljanjem se učenci začnejo zavedati kaj pomeni poraba energije šole in kaj lahko sami prispevajo k zmanjšanju le-te.
V naboru orodij Aktivnega učenja najdete številne liste z dejavnostmi, s predlogi za zabavne in privlačne dejavnosti znotraj šestih tem. Dejavnosti so preizkusili in testirali šolski učitelji in otroci iz 15 različnih držav. Opisu po korakih sledijo uporabne snovi in napotki. Material, namenjen učiteljem, je označen z v zgornjem levem kotu, medtem ko so napotki, namenjeni otrokom označeni z . 
Teme so
 Spremljanje porabe energij Razsvetljava
Ogrevanje  Električne naprave 
Vroča in mrzla voda Transport

Posredujte učencem znanje o varčevanju z energijo in o energetski učinkovitosti, pa tudi o stroških. Povečajte njihovo zavedanje o »segrevanju podnebja« v njihovi učilnici in kaj vpliva na to. Te dejavnosti se bodo osredotočile na izolacijo, ogrevanje in hlajenje, okna in prezračevanje ter na predstavitev sonca, kot obnovljiv vir energije.  

ENERGETSKA HIŠA (PDF)

Ogrevanje in hlajenje zgradbe porabi največ energije v gospodinjstvu. Učenci s to aktivnostjo oblikujejo »energetsko hišo« in se odločijo, kako naj jo izolirajo. Izdelajo hišo in jo v različnih položajih preizkusijo ali lahko ohranja vrečo ledu mrzlo.  


POSEBNI RAZISKOVALCI ENERGIJE (PDF)

Povečajte zavedanje učencev o klimatskih razmerah v učilnici in ugotovite, kaj vpliva nanje. Učenci raziskujejo vroče in mrzle točke v učilnici, nadzorujejo tesnjenje z »merilnikom tesnjenja« ter izvedejo poskus z vročimi in mrzlimi pločevinkami.
    

PREZRAČEVANJE NA ŠOLAH (PDF)

Ta dejavnost izobražuje otroke o energetski učinkovitosti oken. Učenci preverijo tesnjenje oken ter se naučijo, kako preprečiti prepih s preprostimi meritvami in kako pravilno prezračiti učilnico z minimalno izgubo toplote.
 

SONČNA PEČICA (PDF)
Sonce je naš najbogatejši vir energije. Pri tej dejavnosti učenci izdelajo različne tipe sončnih pečic. Izmerijo in primerjajo delovanje svojih pečic s topljenjem čokolade. »Okusen« način učenja o obnovljivih virih energije.

Transport

Glede na to, da vsi potujemo vedno pogosteje in naša potovanja postajajo daljša, postaja vprašanje, kako in zakaj se premikamo naokrog, vedno bolj relevantno. Naš način potovanja se je tekom zadnjih generacij močno spremenil. Vsako leto več potujemo z avtom ter manj peš ali s kolesom. Vprašanje prevoza zagotovo zadeva tudi šole in učence – ne le v okviru vplivov na okolje, ampak tudi v smislu zdravja učencev, njihove telesne pripravljenosti in ne nazadnje varnosti na cesti. 

CO2 ODTIS NA POTI OD DOMA DO ŠOLE (PDF)           
Izbira vrste prevoza od doma do šole vpliva na okolje. Učenci zabeležijo razdaljo, ki jo opravijo, da pridejo od doma do šole in koliko časa potrebujejo za to razdaljo. Izračunajo posledične emisije CO2 ter se pogovorijo o prednostih in slabostih različnih prevoznih sredstev.    

INŠPEKTOR McCAR (PDF)        
Učenci zunaj, v prometu opazujejo 100 vozil ter si zabeležijo vrsto vozila in število oseb v njem. Nato se pogovorijo o prednostih in slabostih različnih vrst vozil ter možnostih za zmanjšanje porabe energije in onesnaževanja. Katere so prednosti in slabosti tega, da se v enem avtomobilu vozi več oseb?    

IZDELAJTE SVOJE LASTNO VOZILO (PDF)         
Pri vsaki vrsti prevoza je potrebna energija, da se vozilo premika naprej. Učenci iz odpadnih materialov izdelajo vozila po lastni izbiri in poiščejo načine, kako jih spraviti v tek. Nato vozila preizkusijo, se pogovorijo o hitrosti in razdalji ter virih energije, ki so nam na voljo za poganjanje naših vozil in kateri izmed teh virov so obnovljivi.  

POTOVALNE NAVADE NEKOČ IN DANES (PDF)     

Pri tej dejavnosti učenci proučujejo različne načine prevoza in njihov vpliv na okolje. Uporabijo svoje lastne potovalne izkušnje ter se pogovorijo s starši in starimi starši, da bi ugotovili, kako so se potovalne navade spremenile tekom generacij. Razmislijo tudi o prevozu nekoč in danes s strani energetskega vidika.
 

 

Te dejavnosti pomagajo otrokom razumeti, da je voda omejen naravni vir, ki ga vsak dan potrošimo v znatnih količinah. Otroci bodo z lastnimi rokami izdelali grelce na travo in grelce za toplo vodo ter tako spoznali tudi potencial obnovljivih virov energije.  

METANJE DENARJA SKOZI OKNO (PDF)
       
Pitna voda je omejen naravni vir in vsak dan je potrošimo v znatnih količinah. Otroci opazujejo in beležijo porabo vode doma. Upajmo, da se bodo učenci, s pomočjo enostavnih meritev, naučili odgovornosti in omejili porabo vode.   

MAJHNE KAPLJICE – VELIKA PORABA VODE (PDF)
       
Učenci imajo lahko pomemben vpliv na porabo vode v šoli in doma. Učenci zabeležijo okvarjene pipe in stranišča, pa tudi pipe, ki niso bile pravilno zaprte ter izmerijo koliko vode potrošimo, kadar pipe puščajo.  

IZDELAJTE GRELEC NA TRAVO (PDF)
         
Učenci iz vedra in sveže trave izdelajo grelec na travo, ki lahko samodejno segreva vodo. Učenci označujejo napredek temperature vode. Rezultate lahko primerjate z rezultati grelca na sonce (glej naslednjo dejavnost). Učenci pridobijo razumevanje o uporabi obnovljivih virov energije in biomase ter njihov pomen v boju s podnebnimi spremembami in izčrpanostjo fosilnih goriv.  

ZDELAJTE GRELEC NA SONCE (PDF)     
Iz velike škatle, črne tkanine in alu folije lahko učenci izdelajo grelec na sonce in poskušajo segreti vodo. Preizkusijo najboljšo lokacijo in vremenske razmere, rezultate pa lahko primerjajo s tistimi, dobljenimi pri grelcu na travo (glej prejšnjo dejavnost). Očitno je, da je najbolje preizkusiti grelec na sonce na vroč sončen dan.  

Razsvetljava je ena izmed najbolj vidnih oblik uporabe električne energije v našem vsakdanjem življenju. Navada ugašanja luči, vsakokrat ko zapustimo prostor, ne zahteva veliko truda. Z drugimi besedami – trošenje energije lahko zmanjšamo na enostaven način, brez nevšečnosti ali izgube udobja. V predlaganih dejavnostih so učenci seznanjeni z dejansko potrebo po razsvetljavi in možnostih za izogibanje njenemu nepotrebnemu trošenju. 

VARUH LUČI (PDF)   
Razsvetljava je ena izmed najbolj vidnih oblik uporabe elektrike v vsakodnevnem življenju učencev. Učenci izmerijo čas, ko so luči prižgane in opazujejo, kako je potreba po uporabi razsvetljave odvisna od vremena. Nato skušajo zmanjšati nepotrebno rabo razsvetljave in izračunajo prihranke energije. 

UGASNI ME (PDF)      
Tudi vaši učenci lahko prispevajo k prihrankom energije in se obnašajo energetsko učinkovito. Učenci izdelajo barvne nalepke, ki jih bodo opozarjale na ugašanje luči, ko le-teh ne potrebujejo, in jih namestite poleg stikal. 

ZEMLJEVID STIKAL (PDF)
Tudi vaši učenci lahko prispevajo k prihrankom energije in se obnašajo energetsko učinkovito. Učenci izdelajo barvne nalepke, ki jih bodo opozarjale na ugašanje luči, ko le-teh ne potrebujejo, in jih namestite poleg stikal.

POSVETITE NA PRIHRANKE  (PDF)    
S pregledovanjem žarnic, iskanjem informacij na spletu in obiskom trgovin, se učenci poučijo o vrstah žarnic in njihovi porabi energije. Nato pregledajo svoj dom ali učilnico in izračunajo količino energije, ki bi jo lahko prihranili z uporabo energetsko učinkovitih žarnic. 

POT SONCA (PDF)   
Učenci opazujejo in beležijo pot sonca po nebu in kako se le-ta razlikuje glede na čas dneva ali letni čas. Svoje ugotovitve nato povežejo z izrabo sončne energije ali obnovljivih virov nasploh. Kakšen bi bil svet brez električne energije in električnih naprav? Vsi jih namreč vsakodnevno uporabljamo. Navedene aktivnosti učence učijo o pomembnosti energetsko učinkovitega obnašanja in kako lahko s preprostimi spremembami pripomoremo k varovanju okolja ter obenem privarčujemo s časom in denarjem. 

DETEKTIVI ZA ENERGETSKE NALEPKE (PDF) 
 
Učencem predstavimo energetske nalepke na napravah – “A” je bolje kot “G”. Nato obiščejo lokalno trgovino in skušajo prepoznati, katera naprava, znotraj določene skupine naprav, ima najslabšo in katera najboljšo oceno ter kakšne so njihove cene.    

NAPRAVE ‘V PRIPRAVLJENOSTI’ V MOJEM DOMU (PDF)  

Mediji in raziskovalni projekti nam sporočajo, da naprave “v pripravljenosti” vsako leto porabijo ogromne količine energije in na milijone evrov. Ali je to res? Učenci izmerijo porabo električne energije tipičnega gospodinjskega aparata v stanju pripravljenosti in jo primerjajo s celotno porabo energije te naprave.
   

TEKMA LONCEV (PDF)    

Segrevanje vode za kuhanje čaja, krompirja, testenin ipd. je vsakdanja dejavnost. Učenci med seboj tekmujejo v segrevanju lonca vode. Preprosta sprememba v vedenju, kot je uporaba pokrovke, nam lahko prinese tako energijske prihranke kot tudi prihranke denarja in časa; z drugimi besedami – lahko je odločilna za zmago pri tekmi z lonci.
  

ELEKTRIKA ŠTEJE (PDF)       
 
Učenci doma naredijo seznam električnih naprav, zabeležijo njihovo moč in dolžino trajanja njihove uporabe. V šoli nato izračunajo porabo energije in se pogovorijo, kakšen vpliv na celotno porabo gospodinjstva imata tako število ur uporabe naprave kot tudi njena moč. 

DAN BREZ ELEKTRIKE (PDF)     
Za katere stvari, ki jih vsakodnevno uporabljamo, potrebujemo električno energijo? In kako bi izgledal dan brez nje? Učenci se pogovorijo o tem, kaj so počeli naši predniki pred odkritjem elektrike. Nato skušajo en dan preživeti brez uporabe električne energije in poročajo o tej izkušnji.